[Kritische Wissenschaft – critical science] Anetta Kahane: Die Mutter Theresa der DDR-Bürgerrechtsbewegung – Geschichtsklitterung live

[Kritische Wissenschaft – critical science] Anetta Kahane: Die Mutter Theresa der DDR-Bürgerrechtsbewegung – Geschichtsklitterung live

from Kritische Wissenschaft – critical science https://ift.tt/3d8qytn